Themaoverzicht

Kwaliteit

Kwaliteit & Professionalisering

Sociaalwerkorganisaties willen een sterke positie in het nieuwe sociaal domein. Daarvoor moet de sociaal werker zichtbaar zijn, net als de kwaliteit en de meerwaarde van het sociaal werk. Voor de individuele burger, de financier én de maatschappij. Daarom herijken we de manier waarop we kwaliteit en professionalisering vormgeven. We zoeken kernelementen die écht iets zeggen over de kwaliteit. We vertellen een eigen verhaal, met oog voor de context van sociaal werk: nieuwe wetgeving, decentralisaties, bezuinigingen en marktwerking vragen nadrukkelijk om samenwerking, concurrentie en verantwoording.
We gaan terug naar de bedoeling: steeds nagaan of je de juiste dingen doet, op de juiste manier en met de juiste resultaten.
Lees over de commissie Kwaliteit en Professionalisering. Suggesties? Laat het weten aan Marije van der Meij of Edwin Luttik.

Nieuwsbericht

Pilot Positieve Gezondheid op de werkvloer

Op 6 mei 2020 geplaatst door

Op steeds meer plekken in het land en ook bij sociaalwerkorganisaties wordt Positieve Gezondheid omarmd en met succes ingezet. Eind vorig jaar is het Platform Arbeidsmarkt Sociaal Werk gestart met een pilot Positieve Gezondheid op de werkvloer. Deelnemers van verschillende sociaalwerkorganisaties volgden de introductieworkshop en maakten een start met een plan voor hun eigen organisatie.

De Tintengroep is één van deze pilotorganisaties. Zij werken al enige tijd aan Positieve gezondheid op de werkvloer. We vroegen Annet Lammersen van de Tintengroep naar de ervaringen.

‘Wij zien een aantal voorwaarden voor succes. Positieve Gezondheid sluit goed aan bij sociaal werk en is daar op veel plekken al onderdeel van. Introduceer Positieve Gezondheid op de werkvloer dus niet als iets nieuws. Verder is een veilige organisatiecultuur, waarin medewerkers ruimte kunnen en mogen nemen voor eigen regie, belangrijk. En begin klein met een groepje koplopers; laat zo zien hoe het werkt en leer daarvan.’

Zelf aan de slag
Wil je zelf, net als de Tintengroep, ook aan de slag met Positieve Gezondheid op de werkvloer? Bekijk dan de handreiking Positieve Gezondheid op de werkplek. We hebben ook een aantal tips:

  • Begin klein.
  • Maak het onderdeel van bestaande gesprekken en overleggen.
  • Zet het standaard op de agenda.
  • Bekijk wat je al (onbewust) aan Positieve Gezondheid doet.
  • Bekijk bij welke individuele medewerker of bij welk team de medewerkers open staan voor het het invullen van de Positieve Gezondheid vragenlijst en het spinnenweb en het gesprek daarover willen voeren.
  • Een uitleg geven op bijvoorbeeld intranet met de oproep om mee te doen aan Positieve Gezondheid is een mooie bottom-up-benadering die draagvlak creëert.
  • Vraag aan collega’s of ze ambassadeur willen zijn in de organisatie om het gedachtegoed te verspreiden en het positieve verhaal te vertellen. Maak intervisie- en klankbordgroepjes om het gedachtegoed levend te houden.
  • Commitment van het management en meenemen van de medezeggenschapsorganen is uiteraard ook belangrijk.
  • En misschien wil je je eerst zelf meer verdiepen in het gedachtengoed? Dat kan door een training over Positieve Gezondheid te volgen.

Om met elkaar ideeën en ervaring uit te wisselen hebben we op 1sociaaldomein een werkgroep Positieve Gezondheid op de sociaal werkvloer aangemaakt. Alle sociaalwerkorganisaties kunnen zich hier aanmelden voor deze werkgroep.

Algemene informatie over Positieve Gezondheid in sociaal werk vind je hier.

Trefwoorden: positieve gezondheid
Om te reageren dien je eerst in te loggen.

Heb je nog geen profiel? Registreer dan eerst om een nieuw profiel aan te maken.
Ik wil delen
Home
Corona
Over ons
Sociaal werk in beeld
Thema's
Voor leden
Onze leden in kaartLid wordenContact Inloggen
Ik wil delen:
Sluiten